Μεσογειακό Φόρουμ - Mediterranean ForumΤο Μεσογειακό Φόρουμ - Mediterranean Forum
είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Επιστημονικός Οργανισμός για την Υγεία,
το περιβάλλον και όχι μόνο.

Βασικοί Σκοποί:
Η προώθηση και η διερεύνηση των επιστημονικών γνώσεων,
φοιτητών – σπουδαστών και επαγγελματιών υγείας & περιβάλλοντος
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και η δικτύωση αυτών.

Η προάσπιση της Υγείας του κοινωνικού συνόλου
μέσω του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων του πολίτη
για μια διαβίωση σε υγιές περιβάλλον, σε συνεργασία
με Διαβαλκανικές, Μεσογειακές και στις υπό ανάπτυξη χώρες.

Η βελτίωση, ανάπτυξη και εφαρμογή των υπηρεσιών υγείας,
νοσηλευτικών υπηρεσιών, τηλεϊατρικής, βιοπληροφορικής,
στην κατ’ οίκον βοήθεια ασθενών, ευπαθών κοινωνικών ομάδων
και ΑΜΕΑ.

Η Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
επιστημονικών συναντήσεων, στρογγυλών τραπεζών,
την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, δικτυακών θυρών,
μεταξύ ελληνικών και μεσογειακών επιστημονικών φορέων,
για την προώθηση θεμάτων υγείας και περιβάλλοντος.

Η ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής.